Členové

Členové

BIOEAST HUB CZ má již více než 40 členů, jejich prezentace postupně rozšiřujeme.  

Medailonky členů

agriKomp
KHKMSK
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha
AVO
MoraviaLab
ZVT Troubsko
Bohempia
Plan4all, z.s.
VUKROM
HUMÁTY s.r.o.
ProPelety
JAIP
VÚM Praha
KARP
VUPP Praha

Další členové

Agritec
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií
MONAS Technology
VEPASPOL Olomouc, a.s.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Agronomická fakulta Mendelu
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace (ČMSSA)
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
WIRELESSINFO
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Ekotema Group s.r.o.
Společnost pro biologickou ochranu rostlin, z.s.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
Biopreparáty s.r.o. Praha
Fytolaser
Střední průmyslová škola chemická BRNO
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Crystal Clear Data BV
JRK Česká republika s.r.o. Praha
Technologické centrum Praha
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ČAZV
Klastr Mechatronika
Ústav experimentální botaniky AV ČR
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›

Publish modules to the "offcanvs" position.