agriKomp Bohemia

agriKomp Bohemia

agriKomp Bohemia s.r.o.

Společnost se zabývá návrhem, realizací a servisem bioplynových stanic. Nově nabízíme osvědčenou technologii AGRIPURE na úpravu bioplynu na biometan. K bioplynovým stanicím dodáváme veškeré související stavby a technologie pro uskladnění vstupních a výstupních surovin (silážní žlaby, jímky, hnojiště), vše pro využití a přenos energií (teplovody, sušičky, plynovody, VN a NN rozvody, lokální distribuční sítě), dále pak zajistíme vše potřebné pro řádný provoz BPS (dokumenty, revize, laboratorní rozbory, biologický dozor). V neposlední řadě disponujeme vlastním servisem technologie BPS vč. kogeneračních jednotek. Orientujeme se v problematice evropských dotací.

Energetika Jihomoravský kraj www.agrikomp.cz

Fotogalerie agriKomp

Nabízíme

  • Návrhy a realizace bioplynových, nově i biometanových stanic
  • Vlastní komponenty made by agriKomp
  • Spolupráci v ČR, na Slovensku, ve Francii, Chorvatsku a Polsku

Hledáme

  • Projekty zaměřené na inovace pro zemědělskou praxi
  • Příležitosti pro demonstraci nových opatření a technologií, např. zastřešení koncového skladu, přechod na výrobu biometanu, efektivní nakládání s digestátem
  • Partnery pro spolupráci, vhodné dotační programy pro zemědělce

 

 


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›

Publish modules to the "offcanvs" position.