Karlovarský kraj

Karlovarská agentura rozvoje podnikání Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Regionální zástupce: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. (KARP)

Ve spolupráci s KARP pořádá karlovarská pobočka BIOEAST HUB CZ konference zaměřené na vzdělávání a popularizaci bioekonomiky.

Bioekonomika a inovace jako příležitost pro Karlovarský kraj

Pro tradiční specializaci Karlovarského kraje jsou důležité přírodní zdroje a nerostné bohatství. K historické specializaci patří tradiční odvětví výroby skla, porcelánu, stavebních hmot a textilní průmysl, v posledních 25 letech však ztrácejí na významu, a to zejména jako důsledech těchto faktorů:  

  • Absence solidní základny pro výzkum a vývoj, v kraji existuje pouze výzkumný ústav zaměřený na balneologii a lázeňství zřízený krajem (jedná se o jediný výzkumný ústav, jehož zřizovatelem je kraj v ČR)
  • Jen některé firmy se úspěšně restrukturalizovaly, využily své know-how a rozvíjejí nové aktivity úspěšné na nových trzích.
  • Zahraniční investoři proměňují ekonomiku kraje, ale jejich vliv je menší než v jiných regionech ČR.

Neexistující výzkumná a vývojová základna pro podniky

V Karlovarském kraji nejsou téměř vůbec rozvinuty veřejné kapacity VaV, není zde samostatné vysokoškolské výzkumné pracoviště – výdaje ve VaV se zde tudíž nerealizují. V souvislosti se směřováním ČR k odchodu od uhlí v roce 2033 lze očekávat postupné uzavírání uhelných dolů a lomů. V kraji  se předpokládá ukončení těžby do konce roku 2030. Region je tudíž postaven před nutnost hospodářské transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Organizované akce

Inovuj s námi

Již 30. května 2024 se zúčastníme inovační konference "Inovuj s námi" zaměřené na inovace v bioekonomice. Za BIOEAST HUB vystoupí Hana Jambrichová. Více informací o akci

Konference "Cirkulární bioekonomika"

Ve dnech 5.-6. října 2023 proběhla v Karlových Varech konference „Cirkulární bioekonomika jak příležitost pro Karlovarský kraj“ s cílem 1) Seznámit veřejnost, odbornou veřejnost s pojmem bioekonomika, 2) Představit příklady dobré praxe bioekonomických inovací a hodnotových řetězců a 3) Informovat o dotačních příležitostech pro podporu bioekonomických inovací. Více informací o akci

Klíčové strategické dokumenty Karlovarského kraje

Jedním z hlavních dokumentů, který řeší odklon regionu od ekonomiky založené na fosilních zdrojích je právě Plán spravedlivé transformace. Hlavním cílem Plánu spravedlivé územní transformace je zvýšit hospodářský výkon, kvalitu života a zlepšit životní prostředí v Karlovarském kraji. Transformace kraje směřuje k udržitelnému rozvoji, pokrývajícímu všechny tři pilíře udržitelného rozvoje. Opatření zahrnují infrastrukturní projekty, investice do území a rozvoj lidského potenciálu. Operační program Spravedlivá transformace do roku 2027 se zaměřuje na zmírnění negativních dopadů odklonu od uhlí a podporu výzkumu a vývoje, prioritně v oblasti energetické transformace a snižování emisí. Dalším klíčovým dokumentem je Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027,  který definuje strategickou vizi kraje jako ekonomicky prosperujícího a transformujícího se regionu, otevřeného evropským výzvám a poskytujícího kvalitní životní podmínky. Tento dokument, spolu s Plánem spravedlivé transformace, patří mezi nejdůležitější nástroje pro nastavení finančních zdrojů a podporu transformace kraje.

Situační analýza Karlovarského kraje

Spolupráce a mezinárodní programy pro podporu transformace kraje

Úspěšnost transformace v Karlovarském kraji závisí na úzké spolupráci mezi vládou, regionálními aktéry, podnikatelským sektorem, neziskovými profesními organizacemi a veřejností, na efektivním sběru a analýze dat a na schopnosti implementovat komplexní opatření a systémové změny, které adresují specifické potřeby a výzvy kraje, přičemž pro úspěšnou transformaci v regionu zajistit efektivní sběr podnětů a dat od regionálních aktérů, konzultace s pracovními týmy a sekretariáty. Jak program Spravedlivé transformace, tak mezinárodní programy Evropské komise, například připravovaný program pro Krajská centra inovací a bioekonomiku jsou velkou příležitostí, kterou by bylo chybou nevyužít. BIOEAST HUB CZ je prvním bioekonomických HUBem zřízeným jako nástroj politické inciativy BIOEAST, která zastupuje 11 zemí střední a východní Evropy. Tyto země spojuje společná historie a podobné problémy, jejich aktivita na mezinárodním poli je nižší, proto jsou také mnohem méně zapojeny do mezinárodní spolupráce. BIOEAST HUB CZ spolupracuje s celou řadou krajů severní, jižní a západní Evropy, jejich zkušenosti lze pro transformaci Karlovarského kraje využít.

Karlovarský kraj

 

Výhody členství v BIOEAST HUB CR

  • síťování - zařazení do národní databáze bioekonomických firem
  • projekty - možnost zapojit se do národních i mezinárodních projektů, s kterými má BIOEAST HUB CR více než x let zkušeností
  • zviditelnění - propagace na webu, sociálních sítích a akcích pořádaných pod vedením BIOEAST HUB CR
  • propojení s ostatními odborníky v oboru
  • znalosti - rozšíření znalostí v oboru bioekonomiky, členy pravidelně informujeme o novinkách a výzvách z biekonomiky

Staňte se členem BIOEAST HUB CR

 

Vývoj/konec

Činnost krajská pobočky BIOEAST HUB CR Karlovy Vary byla zahájena na podzim 2022. Krajským zástupcem je Karlovarská agentura rozvoje podnikání KARP, Na první bioekonomické konferenci na podzim 2023 byly prezentovány závěry úvodní studie potenciálu rozvoje bioekonomiky.

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›

Publish modules to the "offcanvs" position.