Setkání členů na TechAgro 2024

Zpráva ze setkání našich členů na TechAgro 2024 v Brně...

 

Setkání členů BIOEAST HUB CZ na TechAgro 2024 v Brně

8. dubna, Výstaviště Brno

Brněnské výstaviště hostilo ve dnech 7.-11. dubna 2024 jeden z největších evropských zemědělských veletrhů s názvem TechAgro 2024. Je to již 30. ročník a pravidelně se ho účastní několik set vystavovatelů z České republiky a zahraničí. Veletrh navštíví v průběhu konání několik desítek tisíc návštěvníků.

Setkání členů BIOEAST HUB TechAgro 2024

V rámci tohoto veletrhu bylo v pondělí 8. dubna uspořádáno koordinátorem a zakladatelem BIOEAST HUB CZ, kterým je Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, jarní setkání členů. Členská základna v současné době čítá více než 40 organizací reprezentujících podnikatelskou sféru, sféru akademickou, členy jsou různé asociace a sdružení. Členského setkání se zúčastnilo více než 30 účastníků. 

Koordinátoři BIOEAST HUB CZ Marie Kubáňková a Jan Nedělník zrekapitulovali činnost za uplynulé období a diskutovalo se o budoucím rozvoji spolupráce v rámci BIOEAST HUB. Celá řada akcí na národní úrovni (první bioekonomický kongres v ČR v prosinci 2023, regionální akce atd.) i na úrovni mezinárodní (první akce organizovaná v Bruselu zaměřená na bioekonomiku a čistou vodu) je jenom jeden z příkladů aktivit našeho HUBu. Presentovány byly i priority RIS3 strategie v oblasti bioekonomiky.

V květnu jsme partnery významné prezentační akce, kterou pořádá TC Praha a budou představeny výzvy v partnerství CBE JU. Kolegové z Bruselu po vlastním jednání navštíví jednoho ze členů našeho HUBu. Ve druhé části jednání byla prezentována činnost nových členů, konkrétně firem JRK ČR v oblasti zpracování odpadů, především kompostování, dále firmy Four Leaves Agro v oblasti biostimulantů. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský prezentoval nové fermentované výrobky z listí ovocných stromů a ředitel firmy ProPelety představil výrobní program peletovacích linek i výrobu vlastních pelet z různých matricí. Po skončení jednání účastníci navštívili i expozici Zemědělského výzkumu Troubsko.


Akce v obrazech

  

 

    

 

Prezentace vystupujících

 

Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›

Publish modules to the "offcanvs" position.