Představení

Představení BIOEAST HUB CZ

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů, kteří mají zájem o zapojení do tvorby národní strategie bioekonomiky, strategické výzkumné agendy a implementaci principů bioekonomiky, čímž chtějí přispět k prosazení dlouhodobě udržitelného rozvoje.

BIOEAST HUB CZ je nástrojem iniciativy BIOEAST zemí Střední a Východní Evropy. Jako první národní BIOEAST HUB v regionu BIOEAST, experti BIOEAST HUB CZ vypracovali materiál pro zakládání HUBů v dalších zemích Střední a Východní Evropy, který je dostupný v anglickém jazyce na stránkách Iniciativy BIOEAST.

Cíle

Cílem BIOEAST HUB CZ je podpora:

  • informovanosti a participace stakeholderů na tvorbě veřejných politik v oblasti bioekonomiky
  • aplikovaného výzkumu a spolupráci podniků a výzkumných organizací na bioekonomických inovacích pro dlouhodobě udržitelný růst
  • dobré praxe v oblasti bioekonomiky do ČR a regionu BIOEAST
  • angažovanosti českých organizací v mezinárodních projektech

 

Struktura

Struktura BIOEAST HUB CZ reflektuje makro regionální strukturu BIOEAST a potřeby stakeholderů a je organizována na jednotlivé tematické skupiny. Některé tematické skupiny přejímají strukturu vytvořenou Inicitivou BIOEAST, jiné jsou vytvářené s ohledem na potřeby a zájmy národních stakeholderů.

Činnost tematických skupin pojímá tyto tři úrovně:

  1. Nad regionální a mezinárodní - prosazování národních priorit v rámci regionu BIOEAST, prosazování národních priorit do programu Horizon EUROPE, BIOEAST HUB CR koordinuje mezinárodní tematickou skupinu Fresh water based bioeconomy a Bioeconomy Education
  2. Organizace - mapování bariér, příležitostí, zájmů a priorit jednotlivých členů BIOEAST HUB CZ
  3. Národní – diskuse o národních prioritách a jejich prosazování do národních strategických dokumentů

Hlavní činnosti

Propagace a popularizace bioekonomiky

Koordinace národních a mezinárodních tématických skupin

Zpracování koncepčních dokumentů, strategických dokumentů a analýz

Účast v národních i mezinárodních projektech

 

Řídící výbor BIOEAST HUB CZ

seznam členů k dispozici ZDE


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›