Koncepční podklad BE strategie

Koncepční podklad

Národní strategie bioekonomiky

Česká republika spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy (makroregion BIOEAST) dosud dostatečně nevyužívá potenciál, který bioekonomika nabízí. Ministerstvo zemědělství ČR podporuje zavádění bioekonomiky a od samého počátku bylo součástí iniciativy BIOEAST. V červenci 2019 Ministerstvo zemědělství ČR jako jediné připravilo Koncepci bioekonomiky ČR z pohledu resortu zemědělství na léta 2019-2024, která považuje bioekonomiku za jednu ze svých klíčových priorit. Cílem Koncepce Ministerstva zemědělství ČR je podpora rozvoje bioekonomiky s cílem zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, udržitelné zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a akvakulturu, udržitelnou produkci potravin, krmiv a posílení role prvovýrobců a jejich zapojení do hodnotového řetězce bioekonomiky, stejně jako na straně lesnictví zapojení celého hodnotového řetězce navazujících odvětví. Na začátku září 2022 schválila vláda ČR Koncepci výzkumu Ministerstva zemědělství 2023+, jednou z klíčových oblastí (resp. jednou ze tří horizontálních oblastí) je bioekonomika.

Hlavním cílem koncepčního dokumentu je stanovit rámec pro národní strategii bioekonomiky a vypracování akčního plánu s cílem vyvolat v České republice hlubší diskusi o nutnosti změny paradigmatu ekonomického myšlení v oblasti zhodnocování biomasy jako obnovitelného přírodního zdroje. Výzvy spojené se změnou klimatu v posledním desetiletí ukazují, že bez pečlivého plánování oběhového a udržitelného zhodnocování dostupných biozdrojů bude životaschopná budoucnost planety ohrožena. Meziodvětvové přístupy jsou nevyhnutelné a k posílení systémového myšlení týkajícího se produkce a zpracování biologických zdrojů je zapotřebí jak vizionářské myšlení, tak strategické plánování.

Strategický koncepční dokument je jedním z klíčových výsledků projektu BIOEASTsUP. Projekt BIOEASTsUP byl vypracován v roce 2019, byl zahájen 2 měsíce před zveřejněním Zelené dohody a 5 měsíců před vypuknutím pandemie COVID-19. V posledním roce trvání projektu začala válka na Ukrajině.

EN version 

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›