Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

VUKROM

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Společnost Agrotest fyto, s.r.o. je privátní výzkumná organizace zabývající se řešením projektů výzkumu a vývoje v oblasti rostlinné produkce, poskytováním specializovaných služeb pro zemědělskou praxi, konzultační a poradenskou činností. Součástí společnosti je i laboratoř, která provádí zkoušení kvality obilovin, analýzy půd a rostlinného materiálu. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a provádí rovněž analýzy obsahu aflatoxinu B1, kadmia a olova v krmivech pro společnosti certifikované podle GMP+.

Zemědělství Jihomoravský www.vukrom.cz

Fotogalerie VUKROM

 

Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›

Publish modules to the "offcanvs" position.