Asociace výzkumných organizací

Asociace výzkumných organizací

Asociace výzkumných organizací

AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

Výzkum Hlavní město Praha www.avo.cz

Fotogalerie VUPP

Nabízíme

  • Navázání spolupráce s výzkumnými organizacemi
  • Poradenství při hledání vhodného dotačního titulu pro projekty aplikovaného výzkumu

Hledáme

  • Projekty zaměřené na aplikovaný výzkum a inovace
  • Příležitosti pro ukázku fungujícího transferu technologií našich členů
 

Národní projekty

  • AVO-dotace.eu

Mezinárodní projekty

 

 


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›

Publish modules to the "offcanvs" position.