Proběhlé akce

Pracovní setkání a workshop na téma čisté vody "Fresh Water Related projects"

V Bruselo proběhlo pracovního setkání a workshop na téma čisté vody "Fresh Water Related projects"

V úterý 19.3.2024 proběhlo v Bruselu pracovní setkání a workshop, jehož pojítkem byla tématika čisté vody. Organizátorem byl tým BIOEAST HUB CZ ve spolupráci s vedením iniciativy BIOEAST. Na jednání byly jednak zástupci Evropské komise  presentovány současné i v blízké budoucnosti finanční nástroje pro podporu projektů spojených s vodou z různých úhlů pohledu.

Účastníkům na místě i na on line připojení byly představeny i příklady dobré praxe ze zemí BIOEAST regionu s nakládáním s vodou, jejím zadržením v krajině apod. Hlavní část akce a hlavní cíl bylo ale setkání zástupců různých běžících projektů. V krátkých presentacích byly představeny cíle více než 15  v současnosti řešených  projektů včetně těch, do kterých jsou zapojeni partneři z České republiky, projektů DALIA a NIAGARA.

Hlavní cíl akce byl hledat nové synergie mezi projekty, mezi partnery, akcelerovat budoucí spolupráci, hledat nové myšlenky a vize. Podtrženo i tím, že Marie Kubáňková je koordinátorkou BIOEAST tématické pracovní skupiny zaměřené na čistou vodu. BIOEAST HUB pořádal v loňském roce první bioekonomický kongres na národní úrovni, toto byla první akce pořádaná v Bruselu. Dle ohlasů od více než 40 účastníků z více než 20 zemí Evropy byla akce úspěšná a byla oceněna hlavně možnost navzájem se představit a hledat budoucí partnery.

Tým BIOEAST HUB chce v organizování podobných akcí pokračovat a představovat na nich i činnost všech svých členů.

 Freshwater akce Brusel 2024  Freshwater akce Brusel 2024

 


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›