Proběhlé akce

Posílení účasti českých studentů v programu CBE JU

Dne 14.5. proběhl národní informační den CBE JU - rozhovor s významnými hosty paní Viginie Puzzolo a pana Samuele Ambrosettiho.

TC Praha a CBE-JU infoden 2024

Národní informační den CBE JU 2024 pořádaný Technologickým centrem Praha a BIOEAST HUB CZ se konal 14. května za účasti významných hostů paní Viginie Puzzolo vedoucí programového oddělení CBE JU a pana Samuele Ambrosettiho zastupujícího Bio-Based Industries Consortium.

Šárka Štejnarová z Ministerstva zemědělství ČR vyzvala účastníky k zapojení do mezinárodní spolupráce a zhodnotila činnost Technologického centra, které působí jako národní kontaktní místo a které v roce 2024 oslaví 30 let. Poděkovala také BIOEAST HUBu CZ, nástroji iniciativy BIOEAST, který vznikl za podpory Ministerstva zemědělství ČR jako první ve střední a východní Evropě. Paní Štejnarová zmínila aktivní partnerství, Partnerství pro agroekologii a Partnerství pro zdraví zvířat, jako možnosti spolupráce a informovala také o novém partnerství, které projednává Rada BIOEAST. "Potýkáme se však s některými rozpočtovými problémy. Věřím, že se nám podaří zapojit se do některých [partnerství] jako Česká republika. Partnerství jsou skvělým nástrojem, přesto je české organizace zatím neznají," uvedla Štejnarová. Partnerství je proto tématem 2. ročníku Národního bioekonomického kongresu, který bude pořádat BIOEAST HUB CZ a Technologické centrum Praha v listopadu 2024.

Viginia Puzzolo představila společný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU). Jedná se o partnerství veřejného a soukromého sektoru v hodnotě 2 miliard EUR mezi Evropskou unií a Konsorciem bioodvětví, které na podporu oběhového bioodvětví řeší současné výzvy tohoto odvětví v Evropě. Společný podnik Circular Bio-based Europe sdružuje různé zúčastněné strany z odvětví bioproduktů, včetně zemědělců a vědců, s cílem řešit technologické, regulační a tržní výzvy tohoto odvětví. Paní Viginia Puzzolo zdůraznila, že cílem strategie rozšiřování účasti společného podniku CBE je posílit výzkum a inovace v méně rozvinutých ekosystémech založených na biologických produktech a zvýšit zapojení nedostatečně zastoupených zemí a regionů do programu společného podniku CBE. Tato strategie zahrnuje zajištění smysluplné účasti ve všech akcích společného podniku CBE. 

Samuele Ambrosetti představil Konsorcium pro průmysl založený na biotechnologiích, které bylo založeno v roce 2013 v Bruselu jako nezisková organizace zastupující soukromý sektor v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru s Evropskou komisí s cílem posílit evropský průmysl založený na biotechnologiích. Členové BIC z řad průmyslu pokrývají celý hodnotový řetězec od prvovýroby až po trh, včetně odvětví, jako je zemědělství, chemický průmysl (včetně bioplastů), lesnictví a odpadové hospodářství. BIC zahrnuje také přidružené členy, jako jsou výzkumné organizace, akademická obec a obchodní sdružení, což zahrnuje různorodé zájmy a odborné znalosti. BIC zajišťuje síťové akce: konkrétní akce zaměřené na vytváření příznivého politického, regulačního a finančního prostředí pro průmysl založený na bioproduktech, jako je obhajoba zájmů členů BIC u institucí EU.