Proběhlé akce

NATI00NS Národní workshop pro půdní misi EU

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS, dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“

 
Zlepšení zdraví půdy je jednou z priorit podporovaných v programu Horizont Evropa prostřednictvím mise „A Soil deal for Europe". Cílem mise je zabezpečit, aby do roku 2030 bylo alespoň 75% půdy v každém státě EU zdravých, to znamená schopných poskytovat základní ekosystémové služby. Program Horizont Evropa v roce 2024 vynaloží 135 mil. euro na výzkumné a inovační aktivity a na přípravu 100  tzv. živých laboratoří a demonstračních míst napříč Evropou. V nich budou společným úsilím zainteresovaných subjektů z řad výzkumníků, farmářů, místních a regionálních samospráv i zástupců občanské společnosti navrhována i experimentálně testována a demonstrována řešení, která zajistí zdravější půdu. Aktuálně je otevřená v Horizontu Evropa výzva na podávání projektů, které podporují opatření směřující ke zlepšení managementu a zdraví půdy.
 

Cílem mise bylo přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním stavu, resp. bylo dosaženo významného pokroku směrem ke zdravější půdě.

Na podporu splnění tohoto cíle vyhlásila program Horizont Evropa specifické výzvy na předkládání projektů, do kterých se může zapojit široké spektrum zainteresovaných subjektů.

Ve výzvách bude mj. podpořeno ustavení tzv. živých laboratoří (Living Labs), které představují sítě míst pro experimentování v reálném prostředí, určených pro spoluvytváření znalostí a inovací na základě spolupráce vědců a místních aktérů a uživatelů půdy, kteří disponují znalostí lokálních podmínek. Konkrétní příklady Living Labs budou na semináři představeny.

 

Sledujte celý záznam zde
 
Prezentaci z workshopu je k dispozici zde.

Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›