Zajímavosti

Úspěch členů BIOEAST HUB CZ na mezinárodním agrosalonu Země živitelka

Po roční vynucené pauze se koncem srpna znovu konala Země živitelka.

BIOEAST HUB CZ na této akci zastupovaly zemědělské výzkumné ústavy, které, jako tradičně, vystavovaly nové technologie a odrůdy  pro zemědělskou praxi ve společném stánku.

V nepřerušené řadě již desátou cenu Zlatý klas získala odrůda světlice barvířské Ara z troubského pracoviště Zemědělského výzkumu, spol. s r.o.
Světice barvířská, odrůda  ARA, je jednoletá olejnina, kterou je možné využít jako pícninu, meziplodinu pro obohacení půdního profilu o organickou hmotu a nažky jako krmivo pro ptáky či jako zdroj kvalitního oleje. Je vhodná do aridnějších podmínek, zájem o odrůdu již projevili kromě českých i pěstitelé v Rakousku, či Německu.  Ve srovnání s původní odrůdou se vyznačuje vyšší odolností k houbovým patogenům a má vyšší výnos. Hodnotící komise na odrůdě ocenila její plasticitu a různé způsoby využití a také to, že se v již současné době úspěšně množí a je o ni zájem v zahraničí.
zdroj: Zeměděleský výzkum, spol. s r.o.

Společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. do soutěže o Zlatý klas přihlásila dva své výsledky aplikovaného výzkumu své dceřiné společnosti Agritec Plant Research s.r.o  Jednalo se o Mapu s odborným obsahem „Výskyt a disperze metabolického typu rezistence k pyretroidům u populací blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus Fabricius, 1775) v České republice, Mapa s odborným obsahem“ a dále o hnědosemennou odrůdu lnu setého ASTELLA. Odrůda lnu ASTELLA potvrdila svoji výjimečnost a získala prestižní ocenění „Zlatý klas.“ Tato odrůda je první českou odrůdou s bílým, hvězdicovitým květem. Současně je to první odrůda české provenience s klasickým složením mastných kyselin, s obsahem kyseliny alfa linolenové vysokým až velmi vysokým (v tříletém průměru v hodnotě 57,3 %) a vysokým obsahem oleje splňující tak požadavky domácích pěstitelů a zpracovatelů. Také další parametry této odrůdy jsou velmi dobré (vysoký výnos, odolnost k poléhání, vůči padlí…). Odrůda je vhodná pro produkci semen, dále na výrobu stolního oleje pro využití v racionální výživě, v pekárenském průmyslu na posyp pečiva, k přimíchávání do těst. Výlisky mohou být využity jako vynikající biologicky hodnotný doplněk do pečiva nebo do krmných směsí. Z pohledu obsahu mastných kyselin (omega-3 a omega-6) splňuje jako první odrůda českého sortimentu jejich vzájemný poměr. Lněný olej má vysoký obsah (57,3 %) kyseliny alfa linolenové ((ALA, C18, n-3 /omega 3/)), což je velmi efektivní agens a nabízí významné nutriční výhody a 15,3 % kyseliny linolové (LA, C18, n-6 /omega 6/).
V roce 2020 byla odrůda Astella předstihově množena a získané osivo bylo využito pro osev množení v roce 2021. Zároveň bylo založeno udržovací šlechtění zaručující stabilitu výnosových parametrů nové odrůdy a požadovanou kvalitu osiva. K současnému datu registrujeme potencionální zájemce o pěstování a využití této odrůdy a to nejen z řad domácích, českých pěstitelů, ale také z Polska, Běloruska a Kazachstánu, zvláště z důvodu vynikajících výsledků ve státním testování, které byly prezentovány formou workshopu. V letošním roce je přihlášeno množení odrůdy Astella na ploše 15 ha, které jako certifikované osivo bude pro osev v roce 2022.
zdroj: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›