Zajímavosti

BIOBEC: vzdělávání pro bioekonomiku pro využití jejího plného potenciálu

Project s akronymem BIObec  podpořený z H2020 sdružuje 19 partnerů z 12 různých zemí,

kteří budou pracovat 30 měsíců a budovat mosty mezi bio-based průmyslem a vzdělávacím systémem. Českou republiku zastupuje Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, který společně se 2 partnery z Polska rovněž prezentuje makroregion BIOEAST.

Projekt navrhuje koncepci, která spojuje tradiční myšlenku vzdělávacího centra s myšlenkou centra znalostí: centra bioekonomického vzdělávání (BBEC – bio-based educational centre).

Dne  14.   září 2021 byl project  BIObec zahájen kick-off meetingem.

Rostoucí význam bioekonomiky a její velký potenciál pro hospodářský rozvoj a vytváření nových pracovních míst vytváří poptávku po kvalifikované pracovní síle s novými dovednostmi a profesními kompetencemi. BIObec si klade za cíl maximalizovat příležitosti, které nabízí bioekonomika propojením univerzit, inovačních laboratoří a center výzkumu a vývoje s průmyslovými subjekty a regiony, aby bylo možné pokrýt mezery v dovednostech a kompetencích. Projekt společně řeší vzdělávací instituce a zástupci průmyslu, kteří společně navrhnou koncept. Ten spojí tradiční myšlenku vzdělávacího centra – jako je univerzita nebo středisko odborného vzdělávání a přípravy – se střediskem znalostního centra: centra bioekonomického vzdělávání (BBEC). Tato centra budou fungovat jako víceúrovňová znalostní centra spojující akademické instituce, inovační subjekty a tvůrce politik.

"Jsme velmi rádi, že můžeme koordinovat projekt navrhující perspektivu spolupráce pro rozvoj nových dovedností a vzdělávacích přístupů," říká Davide Viaggi, profesor a výzkumný pracovník na univerzitě v Bologni a koordinátor projektu BIObec. "Rozvinutím koncepce center bioekonomického vzdělávání očekáváme, že sladíme potřeby bio-based průmyslu v oblasti dovedností a kompetencí s potenciálem pracovní síly prostřednictvím konzistentních interakcí mezi všemi relevantními stakeholdery."

BIObec si klade za cíl vytvořit základ pro rozvoj BBEC v šesti různých evropských regionech, aby odpovídal potřebám průmyslu založeného na biotechnologiích na místní, regionální a národní úrovni. Očekává se, že tyto BBEC zajistí široké geografické pokrytí v Evropě a budou se zabývat širokou škálou témat spojených s různými hodnotovými řetězci a různými institucionálními kontexty, což připraví půdu pro rozšíření do jiných regionech.

Českou republiku v projektu zastupuje společnost Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, její ředitel RNDr. Jan Nedělník, Ph.D říká: „Pokládáme si za čest být součástí projektového konsorcia a jsme rádi, že se nám otevírá další možnost spolupráce.“ Koordinátorka BIOEAST HUBu CZ Marie Kubáňková, Ph.D. uvedla: „Projekt chceme propojit s činností prvního bioekonomického HUBu BIOEAST HUBu CZ a rovněž využít pro podporu práce tematické skupiny vzdělávání pro bioekonomiku.“ Tuto tématickou skupinu inicioval doktor George Sakellaris, který dodává: „Projekt nám pomůže spolupracovat s Bioeconomy University, což je jedním z cílů této tematické skupiny.

BIObec je koordinován univerzitou v Bologni a je tvořen multidisciplinárním konsorciem, které zahrnuje:

  • 11 vzdělávacích institucí: univerzity v Bologni, Hohenheimu, východním Finsku, Barceloně, Wageningen, Trakia, Munsteru, BOKU Víděň a National Institute of Technology For Life, Food and Environmental Sciences - AgroParisTech, IHE Delft Institute for Water Education, and the Educational Research Institute (IBE).
  • Národní výzkumný centrum z Francie: Consiglio Nazionale delle Ricerche.
  • Tři klastry z bioekonomické oblasti: Technologická korporace Andalusie (CTA), Food and Cluster Bio Denmark a Irish Bioeconomy Foundation.
  • Dva malé a střední podniky s velkými zkušenostmi v šíření a komunikaci bioekonomice FVA a Sustainable Innovation.
  • Nezisková organizace integrující podnikání a akademickou sféru: Nadace pro vzdělávání a sociální dialog Pro Civis.
  • A soukromý výzkumný ústav: Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko.

Pro více informací kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›