Zajímavosti

Success Story BIOEAST HUB a cesta k udržitelné bioekonomice ve střední a východní Evropě

Evropský projekt BioEasts UP financovaný z programu Horizont 2020 byl zahájen v roce 2019 a je plánován do září 2022.

Na řešení projektu, jehož cílem je podpora rozvoje bioekonomiky v zemích střední a východní Evropy, se podílí 11 států a Českou republiku v něm jako partner zastupuje Zemědělský výzkum, spol. s r. o.,  Troubsko.

Projekt BioEasts UP je úzce provázán s podporou cílů evropské politické iniciativy BioEast, která vznikla na základě širší politické shody a  potřebě přispět v zemích střední a východní Evropy k transformaci hospodářství směrem k udržitelné bioekonomice.  Členem BIOEAST Iniciativy se může stát pouze ministerstvo. Výzkumné organizace, podnikatelské subjekty nebo neziskové organizace se mohou zapojit do činnosti národních bioekonomických BIOEAST HUBů. První a dosud jediný HUB v zemích střední a východní Evropy vznikl právě v České republice v souladu s "Governance Paper" Iniciativy BIOEAST a s podporou Ministerstva zemědělství. BIOEAST HUB ČR na národní úrovni sdružuje 24 organizací, z nichž 4 jsou kolektivními členy – Asociace výzkumných organizací, Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, Česká akademie zemědělských věd  a Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace. Jedním z členů BIOEAST HUBu  je též Technologické centrum AV ČR. Členové BIOEAST HUBu ČR se mj. podílí na přípravě a připomínkování  strategických dokumentů, zejména při přípravě koncepčních podkladů národní strategie bioekonomiky, i na práci odborných tematických pracovních skupin existujících jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Zde je třeba vyzdvihnout skutečnost, že Česká republika se ujala vedení tematické skupiny Iniciativy BIOEAST, která je zaměřena na sladkovodní bioekonomiku. BIOEAST HUB vede také tematickou skupinu zaměřenou na vzdělávání v bioekonomice.

Mezi výsledky projektu BioEasts UP se řadí realizace série webinářů na podporu bioekonomiky, do kterých přispělo svými zkušenostmi a výsledky několik českých pracovišť. Projekt se spolu s Technologickým centrem AV ČR aktivně zapojil do přípravy a propagace mezinárodní partnerské burzy, která se konala v září 2020 k posledním výzvám Horizontu 2020 vyhlášeným na podporu cílů Green Deal. Mezi významné výsledky lze zařadit uskutečnění jedenácti virtuálních kulatých stolů, na kterých byly diskutovány indikátory a statistická data pro rozvoj bioekonomiky. Zemědělský výzkum Troubsko byl vedoucím partnerem a organizátorem v aktivitě zacílené na peer review a dobrou praxi v transferu znalostí v bioekonomice. V neposlední řadě je třeba zmínit expertní podíl na přípravě foresightové studie, která přináší čtyři scénáře rozvoje bioekonomiky v makroregionu.

 

Autor: Naďa Koníčková, Marie Kubaňková


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›