Novinky

Noví členové BIOEAST HUB CZ

Novými členy BIOEAST HUB CZ se staly společnosti HUMÁTY s.r.o.Spolek pro biologickou ochranu rostlin, z. s.

Základy skupiny HUMATY byly položeny v roce 2012 s cílem nalezení kvalitního zdroje huminových látek. Poradenský tým pomáhá zlepšovat kondici půdy českých zemědělců, od čehož se odráží výsledky jejich hospodaření. S rostoucími nároky zákazníků roste šíře nabízeného sortimentu a poskytovaných služeb. Dnes patří do portfolia společnosti agro poradenství, přípravky stimulující růst rostlin, jejich výživu a biologická ochrana rostlin. Přípravky spol. HUMÁTY s.r.o. se prostřednictvím obchodních zastoupení vyvážejí do Německa, Chorvatska a Srbska. Vedlejší aktivitou a využití huminových látek je výroba vlastní kosmetiky značky HUMINO, jejíž cílovou skupinou jsou lidé postiženi lupénkou a ekzémem. V rámci svého zaměření založila společnost Humáty s.r.o. Spolek pro biologickou ochranu rostlin www.spbo.cz , jehož cílem je šíření osvěty nového typu agrotechniky.

Spolek byl založen s posláním šíření edukace odborné, zemědělské společnosti v oblasti biologické ochrany rostlin (BOR). Přiblížení poznatků účinnosti BOR, způsobů aplikace, správného skladování a metodiky používání. Přiblížení výzkumu nových technologií s běžnou praxí, kdy není nutné vnímat BOR jako vyloženě ekologické hospodaření, nýbrž jako její kombinaci s běžnou ochrannou rostlin.
Činnost spolku spočívá v realizaci praktických zkoušek účinnosti BOR ve spolupráci s výzkumnými ústavy. Sumarizaci výsledků praktických zkoušek a jejich prezentace farmářům. Pořádání polních dnů a odborných seminářů. Zajišťování laboratorních analýz účinnosti před a po cíleném zásahu přípravky na BOR. Cíle spolku jsou podpora implementace získaných výsledků do běžné praxe, prosazování zájmů členů spolku v oblasti tvorby legislativy a státních podpor s ohledem na využívání BOR v praxi.

Vítejte v našich řadách! 


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›