Zajímavosti

Inovace pro podporu bioekonomiky a nové dotační příležitosti

30. listopadu 2022 se konalo výroční zasedání členů prvního národního bioekonomického BIOEAST HUBu ČR, který se rozrůstá o nové členy - jak instituce veřejného vzdělávání, tak podnikatelské subjekty sektoru soukromého.

V úvodu setkání se krátce představili noví členové BIOEAST HUB CZ – Střední průmyslová škola chemická v Brně, první zahraniční člen Four Leaves Agro a podnik MONAS technology.


Koordinátoři představili činnost v minulém období zaměřenou mimo jiné na aktivní zapojení se do mezinárodních programů i do přípravy Národních strategických dokumentů. Ze své pozice koordinátora se doktor Jan Nedělník zasloužil o zahrnutí bioekonomiky do národní RIS3 strategie, což zajistilo zahrnutí bioekonomiky do výzev OP JAK a OP TAK. S ohledem na snížené možnosti tradičních programů TAČR či NAZV vzbudila možnost získání prostředků na aplikovaný výzkum z OP TAK pochopitelně velký zájem mezi členy, a to zejména pod program OP TAK Aplikace. Koordinátoři a členové BIOEAST HUB CZ celou řadu těchto projektů úspěšně ukončili či řeší, což pomáhá členům BIOEAST HUBu, kteří jsou v této oblasti nováčci. BIOEAST HUB jim rovněž umožňuje najít nové partnery.


Koordinátoři rovněž informovali o přípravě dvou vrcholných akcí věnovaných bioekonomice a vodě a vzdělávání v bioekonomice, které se uskutečnily první prosincový týden v Praze. V diskuzi byla otevřena témata, která by mohla být společná členům HUBu pro přípravu budoucích projektů.

Detailní informace na https://sciencebusiness.net/news/commission-publishes-most-draft-horizon-europe-work-programmes
Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›