Library

Library

A. Subsidy programs to support the bioeconomy

1. International

2. National

B. BIOEAST Initiative

1. Opinions

2. Newsletter

3. Makro-regional thematic groups of BIOEAST Initiatives coordinated by BIOEAST HUB CZ

4. Databáze expertů a organizací aktivních v bioekonomice v makro regionu BIOEAST

C. National thematic groups BIOEAST HUB

1. Water

2. Education

- mini site moderní výukový nástroj zaměřený na bioplyn, kompostování, energetické rostliny
- lektorské texty zaměřené na problematiku kompostování a praktické otázky, bioplynové stanice a energetické využití biomasy

Zaujaly Vás výše texty a máte zájem o prezentace, napište nám na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rádi Vám zašleme další podklady.

3. Udržitelná zemědělská produkce

4. Bioenergetika

5. Biomateriály

6. Lesnictví

7. Bioetechnologie a nové techniky šlechtění

Road mapa rostlinných biotechnologií

Národní centrum kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

D. Koncepční podklady národní strategie bioekonomiky

Národní priority pokrývající oblast bioekonomiky

E. Podpora transferu technologií a aplikovaného výzkumu

Road mapa Aplikovaného výzkumu

E-mapa pro podporu spolupráce podnikatelských subjektů a výzkumných organizací

Metodika pro podporu aplikovaného výzkumu v podnikatelských subjektech

F. Dobré praxe a inspirace

Jak se zapojit do mezinárodní spolupráce - Praktické ukázky

Atlas příkladů dobré praxe k boji proti COVID-19 ve venkovských oblastech
https://www.agrihub.cz/home/-/blogs/vyuziti-atlasu-prikladu-dobre-praxe-k-boji-proti-covid-19-ve-venkovskych-oblastech
https://www.wirelessinfo.cz/en/webinar/
https://www.plan4all.eu/2020/10/using-the-atlas-of-best-practice-to-fight-covid-19-in-rural-areas/

Kniha o bioekonomice pro děti
BIOVOICES Project Live Stream - YouTube

G. V médiích

zprAVOdaj č. 19

Inovační podnikání & transfer technologií č. 116

Vesmír
Prezentace členů je dostupná zde

Odpadové forum č. 7-8
Cirkulární ekonomika a Bioodpady a kaly zde

Agrární obzor
Prezentace členů je dostupná zde

H. Komunikační materiál


Print