Zajímavosti

Nový člen BIOEAST HUB

Novým členeme BIOEAST HUB se stal Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

VUZT je výzkumná instituce zaměřená na problematiku moderních technologií v oblasti zemědělství, energetiky a ochrany životního prostředí. Jako rezortní výzkumný ústav byli zřízeni Ministerstvem zemědělství ČR.

Hlavní činností  instituce je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika, výstavba a v souvisejících vědních oborech  živé a neživé přírody, které se na tyto obory vážou, zejména ve vědách zemědělských, technických, ekonomických a ekologických, zaměřený na řešení problémů zemědělství, venkova a komunální sféry, včetně:

  • účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje;
  • vědecké, odborné a pedagogické spolupráce;
  • ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe, poradenské činnosti a zavádění nových technologií;
  • expertní činnosti v oblasti technické a technologické právní ochrany.

Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›