Zajímavosti

Mise Voda a zapojení České republiky

V předvečer začátku druhého předsednictví České republiky Evropské unii byla v Lisabonu představena Charta Evropské Mise "Obnova našich oceánů a vod do roku 2030,"

Za Českou republiku na této akci vystoupil pan Martin Pohl, velvyslanec České republiky v Lisabonu, který ve svém vystoupení poděkoval Evropské unii za tuto iniciativu. Pan Pohl uvedl, že Česká republika pociťuje následky znečištění vod, je si vědoma jisté fragmentace ve správě věcí veřejných v této oblasti, plně podporuje  nutnosti spolupráce  v této oblast a novou Chartu Evropské Mise "Obnova našich oceánů a vod do roku 2030".

Hlavním cílem této akce bylo představit účel Charty Evropské mise, jako nástroje podpory, spolupráce a zapojení se do aktivit Mise. Ve svém závěrečném vystoupení John Bell Zástupce vedoucího Mise "Obnova našich oceánů a vod do roku 2030" uvedl, že víme dost a je třeba jednat. Uvedl, že Evropská komise se zavázala poskytnou prostředky pro plnění Mise, která však musí být vnímána jako aktivita společnosti. Misi je třeba vnímat jako příležitost ke změně, na kterou už není mnoho času. Akademická sféra musí podpořit politická rozhodnutí, mise je nadějí pro společnost i přírodu.

Bieokonomika založena na sladké vodě je jednou ze sedmi tematických skupin politické Iinciativy BIOEAST, kterou v roce 2020 iniciovalo Ministerstvo zemědělství ČR a kterou vede BIOEAST HUB CR, který je do aktivit souvisejících s touto novou Evropskou misí zapojen.


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›