Novinky

AKTIVIZACE NÁRODNÍCH STAKEHOLDERŮ A ZAPOJENÍ

Dne 28. 5. 2020 se konal druhý ze série webinářů projektu BIOEASTsUP pro uzavřenou skupinu národních stakeholderů – členů interministerských skupin a národních tematických skupin.

ROZVOJ BIOEKONOMIKY V ZEMÍCH BIOEAST

Dne 21.5. 2020 se konal první ze série webinářů projektu BIOEASTsUP zaměřený na aktivity projektu BIOEASTsUP.

ŠLECHTITELÉ I OSIVÁŘI PRACUJÍ PRO BUDOUCNOST

Soběstačnost: slovo, které se v průběhu pandemie koronaviru začalo objevovat více než v předchozím období.

Byla zveřejněna avizovaná konzultace stakeholderů k výzvě Green deal H2020 (do 3.6)

Zájemci o bližší informace se mohou obracet na národní kontakty pro H2020 v Technologickém centru AV ČR

Bližší informace naleznete zde:  https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

Bioekonomika na národní úrovni

Bioekonomika na národní úrovni

V ČR dosud nebyl publikován samostatný koncepční dokument, který by řešil bioekonomiku na národní úrovni.

Bioekonomika pro obnovu hospodářství

Bioekonomika pro obnovu hospodářství

TZ z prvního setkání BIOekonomického HUBu ČR ze dne 29. 4. 2020.

Vyšel nový zprAVOdaj č. 19

Právě vyšel nový zprAVOdaj č. 19, který vydává společnost AVO.