Inovační rada BIOEAST HUB

Byla ustanovena Inovační rada BIOEAST HUB CR, která měla dne 11.11.2022 své první zasedání.

Inovační rada bude působit ve složení:

 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., BIOEAST HUB 
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D., BIOEAST HUB 
Dr. George Sakellaris, BIOEAST HUB 
Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. , VŠB TU Ostrava
Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., JU České Budějovice
Ing. Pavla Břusková, nezávislý expert
Ing. Vilém Koutník, CSc., Střední průmyslová škola chemická Brno
Ing. Radek Macháč, PhD., Oseva, výzkum a vývoj Zubří
Ing. Vlastimil Veselý, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Ing. Rut Bízková, CSc. – nezávislý expert
Ing. Petr Porák, CSc., MPO ČR
Ing. Matěj Přeslička, Humáty s.r.o.
Vytisknout