BIOEKONOMIKA PRO PODPORU EVROPSKÉ ZELENÉ DOHODY

Ve zprávě  vydané v listopadu 2020 Evropská komise deklaruje a demonstruje, jak bioekonomika přispívá k  naplňování nových Evropských strategií. 

Evropská komise zároveň deklaruje podporu Iniciativě BIOEAST, která rozvíjí  národní strategie bioekonomiky ve střední a východní Evropě.

V tomto dokumentu Evropská komise sděluje, že bioekonomika bude hrát nedílnou roli při urychlování oživení EU po krizi COVID-19 harmonizaci ekonomické aktivity s limity  biosféry,  zlepšení  odolnosti a konkurenceschopnosti díky dlouhodobých systémovým  řešení a  zajištěním spravedlivého přechodu.

Bioekonomiku je možné definovat jako  katalyzátor systémových změn, která pomáhá při řešení ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů Zelené dohody, hledání nových způsobů výroby a spotřeby zdrojů při respektování planetárních hranic a transformaci z lineárního hospodářství založeného na rozsáhlém využívání fosilních a nerostných zdrojů k cirkulárni ekonomice.

Cirkulárni  a udržitelná  bioekonomika   je schopna naplnit všechny aspekty a cílů Evropské zelené dohody podporou:

  1. Evropského hospodářství a prosperity a zajištěním spravedlivého a spravedlivého přechodu
  2. Produkce bez fosilních paliv a materiálů pro klimaticky neutrální budoucnost.
  3. Posílí ochranu životního prostředí a ekosystémů

 Celý článek je k dispozici ZDE (http://www.rostlinyprobudoucnost.eu/ctprb/novinky/zajimavosti/174-bioekonomika-pro-podporu-evropske-zelene-dohody.html)

 


Vytisknout