BIOEKONOMIKA A NOVÁ SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V REGIONU BIOEAST

Iniciativa BIOEAST uspořádala dne 17. února 2020 neformální setkání zástupců všech členských států

věnovanou diskusi o postavení bioekonomiky v rámci návrhů strategických plánů SZP 2023–2027. Odborníci a státní poradci z ministerstev si vyměnili návrhy, jak členské státy plánují řešit bioekonomiku v budoucím programovém období. Iniciativa BIOEAST je vhodnou mezinárodní platformou pro diskuse nad tématy, které je vhodné řešit z hlediska celého makroregionu BIOEAST.

První zasedání Rady Iniciativy BIOEAST

V souladu s BIOEAST Vision 2030, která byla schválena v únoru 2018, a v rámci projektu BIOEASTsUP byla vytvořena skupina odborníků na podporu iniciativy BIOEAST, která bude její poradním orgánem. První zasedání se uskutečnilo 31. března 2021.

Členem této skupiny je Christian Patermann (poradce pro mezinárodní biohospodářství, bývalý ředitel EK), Fabio Fava (profesor, Boloňská univerzita, předseda BBI JU SRG, zakladatel italské strategie pro biohospodářství), István Szabó (viceprezident pro vědu a mezinárodní záležitosti – národní výzkum, vývoj a Innovation Office of Hungary). Členem expertní skupiny je George Sakellaris, člen týmu  BIOEAST HUB CZ a člen BIOEAST Foreseight Group, George Sakellaris, který dodává: „Poradní orgán funguje jako panel bioekonomiky pro region BIEOAST, bude poskytovat podporu tvůrcům politik, jak aktivně přispívat ke strategickému programu výzkumu a inovací regionu BIEOAST.“


Vytisknout