Newsletter Interreg Central

Central Europe is facing numerous challenges that know no borders. Our regions and cities have to adapt quickly in the coming years and they urgently need support. 

Knowledge Centre for Bioeconomy

Newsletter Issue 8, November 2022

Nový člen BIOEAST HUB

Novým členem BIOEAST HUB se stala společnost MONAS TECHNOLOGY

Inovační rada BIOEAST HUB

Byla ustanovena Inovační rada BIOEAST HUB CR, která měla dne 11.11.2022 své první zasedání.

SAVE THE DATE: 30.11.2022

Upozornění pro členy BIOEAST HUB CZ:

EU BIOECONOMY CONFERENCE

Bioekonomika hraje stále významnější roli ve snaze Evropy o klimaticky neutrální společnost a stabilizaci ekonomiky obecně.

Validační workshop Strategické výzkumné a inovační agendy (SRIA) BIOEAST v regionu pobaltských států v Tartu

Pro přípravu SRIA makroregionu BIOEAST pořádá projekt BIOEASTsUP sérii validačních workshopů,

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro podporu Evropské mise Voda a Dunajského regionu - unikátní příležitost spolupráce

Panelová diskuse s vysoce postavenými reprezentanty EU a členských států  zaměřená na spolupráci s členskými státy, regionálními sítěmi a klíčovými stakeholdery věnovaná nové misi  EU