Členství v BIOEAST HUB CZ

Zakladatelem a koordinátorem BIOEAST HUB CZ je společnost Zemědělský výzkum, spol. s.r.o.

Členství v BIOEAST HUB CZ je bezplatné, členem se může stát právnická i fyzická osoba, a to na základě podepsání Memoranda o spolupráci.

Každý člen BIOEAST HUB CZ má právo jmenovat jednoho svého zástupce do Řídícího výboru BIOEAST HUB CZ, který činnost BIOEAST HUB CZ řídí. V čele ŘV stojí koordinátor. ŘV se bude scházet v pravidelných intervalech, nejméně však 2x ročně. Z jednání ŘV bude vždy pořízen zápis.

Člen BIOEAST HUB CZ má právo používat logo HUBu ČR a další prvky korporátní identity. Člen BIOEAST HUB CZ má povinnost dodržovat pravidla uvedená v Manuálu korporátní identity, zejména nevyužívat logo v situacích vedoucích k dehonestaci BIOEAST HUB CZ, aktivitách, která jsou v rozporu s principy bioekonomiky.

 

Proč se stát členem

Členství v BIOEAST HUB CZ Vám přinese:

 • zapojení v přípravě strategických dokumentů, zejména národní strategie bioekonomiky, spolupráce na strategické výzkumné agendě a návrhu priority Horizon EUROPE
 • účast v tematických skupinách vytvářených na národní úrovni i nad regionální úrovni BIOEAST
 • účast na odborných seminářích a workshopech
 • prezentaci Vaší organizace na připravovaných stránkách bio-hub.cz, které budou propojeny se stránkami iniciativy bioeast.eu
 • prezentaci v rámci databáze organizací vytvářených pro síťování a navazování kontaktů na prestižní zahraniční koordinátory projektů HorizonEUROPE

 

Jak se stát členem?

1. krok

Stáhněte si Memorandum o spolupráci (.doc)

2. krok

Vyplňte formulář (dle typu člena):

 1. u právnických osob:
  - Název, sídlo, IČ, DIČ
  - Jméno, příjmení a datum narození osoby, která zastupuje
 2. u fyzických osob:
  - Jméno, příjmení, datum narození
  - Trvalé bydliště, e-mail

3. krok

podepište a odešlete:
- e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a také
- v tištěné podobě na adresu Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko

 

Vytisknout