Aktuálně

08 srpen 2022

Are you a university student currently enrolled in a social or natural sciences program that covers bioeconomy-related fields (food systems, forestry, climate change,...)?

02 srpen 2022

1. Výběrové řízení na platformu pro realizaci misí HE:

22 červenec 2022

  Applications and inputs can be sent in any official EU language or Ukrainian.

18 červenec 2022

This is the bi-monthly newsletter of the European Commission’s Knowledge Centre for Bioeconomy with information on some of the recent publications and news relevant for policymaking in the field of...

07 červenec 2022

Hello from Vienna! Not only temperatures are soaring across central Europe, energy prices are as well. In recent months, the transition towards clean energy has therefore become an even more...

04 červenec 2022

V předvečer začátku druhého předsednictví České republiky Evropské unii byla v Lisabonu představena Charta Evropské Mise "Obnova našich oceánů a vod do roku 2030,"

Hlavní činnosti BIOEAST HUB CR

Propagace a popularizace bioekonomiky

Koordinace mezinárodních a národních tematických skupin

Zpracování koncepčních podkladů, strategických dokumentů a analýz

Zapojování v národních a mezinárodních projektech

Image

Příležitosti bioekonomiky pro ČR

Severní a Západní Evropy postupně vytvářejí a aktualizují své národní strategie bioekonomiky, zatímco ve státech Střední a Východní Evropy je tento proces na začátku. Proto země V4 vytvořily iniciativu BIOEAST, ke které se postupně přidalo dalších 7 zemí Střední a Východní Evropy.

Cílem iniciativy BIOEAST je podpořit přípravu národních strategií v zemích Střední a Východní Evropy, usnadnit využití příležitostí bioekonomiky a umožnit intenzivnější zapojení těchto zemí do mezinárodní spolupráce.

BIOEAST HUB CZ podporuje národní mezi resortní ministerskou skupinu zástupců resortů orientovanou na oblast bioekonomiky, připravuje koncepční dokumenty pro tuto strategii a díky účasti v mezinárodních projektech podporuje zavedení dobrých příkladů rozvoje bioekonomiky v ČR.

Proč být členem?

Členství v BIOEAST HUB CZ Vám přinese:

Zapojení v přípravě strategických dokumentů, zejména národní strategie bioekonomiky, spolupráce na strategické výzkumné agendě a návrhu priority Horizon EUROPE
Účast v tematických skupinách vytvářených na národní úrovni i nad regionální úrovni BIOEAST
Účast na odborných seminářích a workshopech
Prezentaci Vaší organizace na připravovaných stránkách bio-hub.cz, které budou propojeny se stránkami iniciativy bioeast.eu
Prezentaci v rámci databáze organizací vytvářených pro síťování a navazování kontaktů na prestižní zahraniční koordinátory projektů HorizonEUROPE

Členové

Kontakty

 • BIOEAST HUB CR, z. ú.
  icon Plaská 589/11, 150 00 Praha 5
 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
  icon nedelnik@vupt.cz
 • Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
  icon marie@quentinn.eu
 • George Sakellaris, Ph.D.
  icon georgesakellaris@bio-hub.cz

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů, kteří mají zájem o zapojení do tvorby národní strategie bioekonomiky, strategické výzkumné agendy a implementaci principů bioekonomiky, čímž chtějí přispět k prosazení dlouhodobě udržitelného rozvoje.

BIOEAST HUB CZ je nástrojem iniciativy BIOEAST zemí Střední a Východní Evropy. Jako první národní BIOEAST HUB v regionu BIOEAST, experti BIOEAST HUB CZ vypracovali materiál pro zakládání HUBů v dalších zemích Střední a Východní Evropy, který je dostupný v anglickém jazyce na stránkách Iniciativy BIOEAST.

Image